June 11, 2021
Huong-dan-import-contacts-vao-Mailchimp

Hướng dẫn import contacts vào Mailchimp

June 11, 2021
Import Contacts là một tính năng cơ bản bạn cần biết khi sử dụng Mailchimp. Khi đã có sẵn một file danh sách contacts, bạn hãy […]

Read more

May 28, 2021
Huong-dan-su-dung-dich-vu-ho-tro-Mailchimp

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ hỗ trợ Mailchimp

May 28, 2021
Khi đăng ký mua phần mềm Mailchimp qua Repu Digital – đối tác chính thức đại diện Mailchimp tại Việt Nam, bạn sẽ mặc định được […]

Read more