Báo giá MailChimp

Mã dịch vụ SL Email lưu trong Mailchimp SL Email gửi tối đa / tháng Giá (đ/tháng) (trước phí thuế) Phí thuế Nhà thầu, xử lý hóa đơn, thuế thu nhập DN (15%) (bỏ phí này nếu KH không lấy hóa đơn VAT) Giá (sau phí thuế) (đ/tháng) Dịch vụ gia tăng của MailChimp Việt Nam (đ/tháng) Chi phí bổ sung tự động khi sử dụng vượt quá
Giá (USD) Giá (đ) (đã gồm phí Agency 20%) Thiết lập DKIM/SPF lần đầu, tăng inbox (1 lần đầu tiên) Hỗ trợ Hàng tháng (đ / tháng) Theo nhu cầu (đ / ticket / 3 tháng) Hoặc Vượt quá contact lưu thêm Hoặc Vượt quá Số lượng Email gửi trong tháng Giá (USD) Giá (đ) (đã gồm phí Agency 20%) Phí thuế Nhà thầu, xử lý hóa đơn, thuế thu nhập DN (15%) (bỏ phí này nếu KH không lấy hóa đơn VAT) Giá (sau phí thuế) (đ/tháng)
GÓI MAILCHIMP ESSENTIAL
MCE500 500 5,000 $10 288,000 43,200 331,200 900,000 900,000 300,000 250 2,500 $5 144,000 21,600 165,600
MCE1.5K 1,500 15,000 $20 576,000 86,400 662,400 900,000 900,000 300,000 500 5,000 $10 288,000 43,200 331,200
MCE2.5K 2,500 5,000 $30 864,000 129,600 993,600 900,000 900,000 300,000 500 5,000 $10 288,000 43,200 331,200
MCE5K 5,000 0,000 $50 1,440,000 216,000 1,656,000 900,000 900,000 300,000 500 5,000 $10 288,000 43,200 331,200
MCE10K 10,000 100,000 $75 2,160,000 324,000 2,484,000 900,000 900,000 300,000 1,000 10,000 $15 432,000 64,800 496,800
MCE15K 15,000 150,000 $129 3,715,200 557,280 4,272,480 900,000 900,000 300,000 1,000 10,000 $15 432,000 64,800 496,800
MCE20K 20,000 200,000 $159 4,579,200 686,880 5,266,080 900,000 900,000 300,000 2,000 20,000 $20 576,000 86,400 662,400
MCE25K 25,000 250,000 $189 5,443,200 816,480 6,259,680 900,000 900,000 300,000 2,000 20,000 $20 576,000 86,400 662,400
MCE30K 30,000 300,000 $219 6,307,200 946,080 7,253,280 900,000 900,000 300,000 2,000 20,000 $20 576,000 86,400 662,400
MCE40K 40,000 400,000 $249 7,171,200 1,075,680 8,246,880 900,000 900,000 300,000 3,000 30,000 $25 720,000 108,000 828,000
MCE50K 50,000 500,000 $259 7,459,200 1,118,880 8,578,080 900,000 900,000 300,000 4,000 40,000 $60 1,728,000 259,200 1,987,200
GÓI MAILCHIMP STANDARD
MCS500 500 6,000 $15 432,000 64,800 496,800 900,000 900,000 300,000 150 1,500 $5 144,000 21,600 165,600
MCS2.5K 2,500 0,000 $51 1,468,800 220,320 1,689,120 900,000 900,000 300,000 300 3,000 $10 288,000 43,200 331,200
MCS5.0K 5,000 0,000 $79 2,275,200 341,280 2,616,480 900,000 900,000 300,000 500 6,000 $15 432,000 64,800 496,800
MCS10K 10,000 120,000 $105 3,024,000 453,600 3,477,600 900,000 900,000 300,000 1,000 12,000 $20 576,000 86,400 662,400
MCS15K 15,000 180,000 $170 4,896,000 734,400 5,630,400 900,000 900,000 300,000 1,000 12,000 $20 576,000 86,400 662,400
MCS20K 20,000 240,000 $200 5,760,000 864,000 6,624,000 900,000 900,000 300,000 2,000 24,000 $25 720,000 108,000 828,000
MCS25K 25,000 300,000 $230 6,624,000 993,600 7,617,600 900,000 900,000 300,000 2,000 24,000 $25 720,000 108,000 828,000
MCS30K 30,000 360,000 $270 7,776,000 1,166,400 8,942,400 900,000 900,000 300,000 2,000 24,000 $25 720,000 108,000 828,000
MCS40K 40,000 480,000 $365 8,755,200 1,313,280 10,068,480 900,000 900,000 300,000 3,000 36,000 $30 864,000 129,600 993,600
MCS50K 50,000 600,000 $320 9,216,000 1,382,400 10,598,400 900,000 900,000 300,000 4,000 48,000 $30 864,000 129,600 993,600
MCS75K 75,000 900,000 $430 12,384,000 1,857,600 14,241,600 900,000 900,000 300,000 6,000 72,000 $35 1,008,000 151,200 1,159,200
MCS100K 00,000 ,200,000 $540 15,552,000 2,332,800 17,884,800 900,000 900,000 300,000 6,000 72,000 $80 2,304,000 345,600 2,649,600
GÓI MAILCHIMP PREMIUM
MCP10K 10,000 150,000 $299 8,611,200 1,291,680 9,902,880 900,000 900,000 300,000 1,000 15,000 $40 1,152,000 172,800 1,324,800
MCP15K 15,000 225,000 $349 10,051,200 1,507,680 11,558,880 900,000 900,000 300,000 1,000 15,000 $40 1,152,000 172,800 1,324,800
MCP20K 20,000 300,000 $399 11,491,200 1,723,680 13,214,880 900,000 900,000 300,000 2,000 30,000 $50 1,440,000 216,000 1,656,000
MCP25K 25,000 375,000 $449 12,931,200 1,939,680 14,870,880 900,000 900,000 300,000 2,000 30,000 $50 1,440,000 216,000 1,656,000
MCP30K 30,000 450,000 $499 14,371,200 2,155,680 16,526,880 900,000 900,000 300,000 2,000 30,000 $50 1,440,000 216,000 1,656,000
MCP40K 40,000 600,000 $549 15,811,200 2,371,680 18,182,880 900,000 900,000 300,000 3,000 45,000 $55 1,584,000 237,600 1,821,600
MCP50K 50,000 750,000 $599 17,251,200 2,587,680 19,838,880 900,000 900,000 300,000 3,000 45,000 $55 1,584,000 237,600 1,821,600
MCP75K 75,000 ,125,000 $649 18,691,200 2,803,680 21,494,880 900,000 900,000 300,000 6,000 90,000 $65 1,872,000 280,800 2,152,800
MCP100K 00,000 ,500,000 $699 20,131,200 3,019,680 23,150,880 900,000 900,000 300,000 8,000 120,000 $65 1,872,000 280,800 2,152,800
MCP130K 30,000 ,950,000 $799 23,011,200 3,451,680 26,462,880 900,000 900,000 300,000 10,000 150,000 $80 2,304,000 345,600 2,649,600
MCP150K 50,000 ,250,000 $899 25,891,200 3,883,680 29,774,880 900,000 900,000 300,000 10,000 150,000 $80 2,304,000 345,600 2,649,600
MCP200K 00,000 ,000,000 $1,099 31,651,200 4,747,680 36,398,880 900,000 900,000 300,000 10,000 150,000 $100 2,880,000 432,000 3,312,000

 Chi tiết tính năng và
báo giá, điều kiện sử
dụng:

* Ghi chú : báo giá trên không bao gồm
– Chưa bao gồm VAT (10%)
– Phí tư vấn – đào tạo – triển khai

 

Vì sao nên mua MailChimp qua Repu Martek (MailChimp Việt Nam)?

0. Tư vấn thiết lập domain (tên miền) tăng tỉ lệ Inbox lên mức cao nhất khi sử dụng MailChimp
1. Hỗ trợ xuất hóa đơn VAT
2. Hỗ trợ sử dụng MailChimp bởi nhân viên người Việt: dễ hiểu hơn rất nhiều, nhanh hơn (MailChimp thường phản hồi sau 24h)
3. Chương trình khuyến mại riêng của MailChimp Việt Nam
4. Miễn phí tham dự các hội thảo về Email Marketing do Repu tổ chức
5. Giảm giá tham dự các khóa học về Email Marketing (cũng như các khóa học khác về Digital Marketing, Marketing Automation, Chatbot Automation,…) do Repu tổ chức
6. Miễn phí Nhận các bản tin về kiến thức, kinh nghiệm sử dụng Email Marketing cũng như MailChimp tại Việt Nam

 

Hình thức và điều khoản thanh toán

0. Mua trước các gói: 3tr, 5tr, 7tr, 10tr,…

1. Nếu ước tính chi phí 1 tháng > 3tr, thanh toán trước 3 – 6 tháng chi phí ước tính (thấp nhất 3 tháng). VD: Nhãn hàng sử dụng hàng tháng là $200 => thanh toán trước 3 tháng là $600 hoặc 6 tháng là $1200

2. Nếu lấy hóa đơn đỏ, thêm phí thuế nhà thầu đóng hộ MailChimp theo quy đ)ịnh của nhà nước là 15% (VAT nhà thầu nước ngoài 5%, thuế thu nhập doanh nghiệp nhà thầu nước ngoài: 5%, phí Repu thực hiện:
5%)

3. 1-2 tháng trước khi hết hạn, Repu sẽ gửi phụ lục đề nghị gia hạn để tránh trường hợp Nhãn hàng chậm thanh toán mà tài khoản bị treo

Điều khoản sử dụng

1. Nhãn hàng toàn quyền sử dụng MailChimp trực tiếp (phần mềm chính hãng), với đầy đủ tính năng hiện tại và trong tương lai
2. Nhãn hàng phải tuân thủ toàn bộ về chính sách sử dụng của MailChimp. Đặc biệt, tuân thủ về tỉ lệ mail lỗi và tỉ lệ mail bị đánh spam. Khuyến nghị Nhãn hàng nên sử dụng thêm dịch vụ Lọc Mail chết của
Repu Martek trước khi import vào MailChimp để tránh bị khóa tài khoản.

3. Khi cần hỗ trợ, nhãn hàng có thể

a. Liên hệ với MailChimp để được hỗ trợ trực tiếp
b. Gửi email tới MailChimp Việt Nam (do Repu Martek đại diện) để được hỗ trợ tiếng Việt và nhanh hơn. (nếu có đăng ký dịch vụ hỗ trợ)

c. 1 số trường hợp, Repu Martek vẫn phải liên hệ với MailChimp US để được hỗ trợ. Trong trường hợp này, thời gian và kết quả hỗ trợ sẽ phụ thuộc vào MailChimp US.

d. Các vấn đề liên quan tới khóa tài khoản hoàn toàn do MailChimp US quyết định cuối cùng, Repu Martek hỗ trợ KH hiểu và tuân thủ chính sách của MailChimp US nhưng không thể thay đổi kết quả cuối
cùng nếu MailChimp US không hỗ trợ.

 

B – Báo giá dịch vụ Tư vấn & Đào tạo & Triển khai MailChimp

A1 Giới thiệu sản phẩm , dich vụ qua tài liệu

– Các hạng mục Tư vấn – Đào tạo – Hướng dẫn
+ Giới thiệu phần mềm
+ Đào tạo, Hướng dẫn sử dụng
+ Tư vấn triển khai (thiết lập ban đầu, tư vấn vận hành)
– Tư vấn viên: Lại Tuấn Cường – CEO Repu Digital
– Khách hàng đã sử dụng dịch vụ tư vấn Email Marketing: Viettel Business, Ngân hàng
BIDV, Ngân hàng Maritime Bank, Chứng khoán Sài Gòn, Chứng khoán BIDV, Chứng
khoán Đại Nam, CEN Group, 30Shine,…

Miễn phí

4.900.000 đ 1 buổi/<= 3h/(<=10 người)

Ghi chú
– Báo giá chưa bao gồm VAT
– Báo giá có giá trị trong vòng 7 ngày kể từ ngày gửi

 

LIÊN HỆ MAILCHIMP VIETNAM

Lại Tuấn Cường (Jason)
CEO & Founder
MailChimp Vietnam
– Mobile: +84973838000 – Website Repu Digital https://repu.vn
– Email: cuonglt@repu.vn / cuonglt@mailchimp.com.vn

Trở thành doanh nghiệp thành công